top of page

ORGANIZACE CHODU MŠ KAMARÁD

 

Naše škola nabízí k doplnění třídního vzdělávacího programu (TVP) mnoho akcí pro děti přímo ve školce nebo venku, jako podporu všech vzdělávacích činností a prožitkového učení. Např.: interaktivní divadélka, hravé bubnování, eko program, výlety, karnevaly, naučný program bezpečný pes a náš les, Mikulášskou nadílku, loučení s předškoláky, aj.  Kalendář akcí připravujeme s předstihem na celý školní rok a je proto upravován a doplňován dle aktuálních potřeb organizace. Veškeré informace o nich obsahuje TVP, který je zasílán rodičům e-mailem, vždy na následujících 14 dnů a zároveň je vyvěšen na nástěnce každé třídy. Mimo pravidelný program školy nabízíme aktivity jako např.: hravé lyžování, kurz plavání, solná jeskyně, škola v přírodě a zájmové kroužky (pěvecký, angličtina, pohybové hry), které se uskutečňují dle aktuálního zájmu rodičů a dětí na daný školní rok.

 

DENNÍ  PROGRAM

Tyto časy jsou orientační, je respektována individuální potřeba jednotlivých dětí i nutná flexibilita k zajištění aktuálních aktivit MŠ - výlety, divadla, atp.

Režim neomezuje aktivity dětí, je jim umožněno dokončit hru v určitém čase. Za dodržování režimu dne a jeho vhodného přizpůsobení podmínkám zodpovídají učitelky na třídách.

bottom of page