top of page

O NÁS

Naše třídy

  • Ranní příchod do MŠ je od 6.30 hodin a odchod do 8.30 hodin.
    Příchod musí být s dostatečným předstihem, abyste dítě předali do třídy převlečené a stačili opustit budovu i pozemek školy do 8.30 hodin.

  • Příchod za 10 minut 8.30 hodin je pozdě!!!  

  • Vyzvedávat dítě můžete po obědě 12.30 - 13.00 hodin a nebo po spaní
    14.45 - 17.00 hodin.

Třídy jsou smíšené (heterogenní). Věk dětí se zpravidla pohybuje v rozmezí od 3 do 6 let. Od roku 2021 jsou třídy nově vybaveny moderním a funkčním nábytkem na míru s jednoduchým systémem zasouvacích boxů a polic tak, aby si děti mohly vybírat hračky i pomůcky samostatně a také je zvládly uklidit. Každá třída má piano, náčiní na tělesné činnosti, knihovničku a nově jsou ve třídách položeny koberce, v jesenické budově také pvc povrchy. Třídy mají k dispozici moderní didaktické pomůcky pro všestranný rozvoj dětí. Dále stolní hry, knihy, časopisy, stavebnice pro všechny věkové kategorie a pečlivě vybrané hračky (vždy certifikované). Pedagogové pracují s novými IT pomůckami, určenými pro získávání digitálních kompetencí dětí. Veškeré výtvarné, pracovní a další pomůcky jsou dokupovány dle potřeb. Materiální vybavení a pomůcky slouží k naplňování třídního vzdělávacího programu (TVP), vycházejícího ze školního vzdělávacího programu (ŠVP), který je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Ve zdiměřické budově školy má každá třída k dispozici zvlášť ložnici pro odpolední odpočinek dětí, kde jsou lehátka s matracemi a lůžkovinami. V jesenické budově je spánek a odpolední relaxace zajištěna přímo ve třídách na nových matracích (zakoupeny v roce 2022), které splňují hygienické normy a denně se ukládají do oddělených přepážek.

JESENICE | BROUČCI

Tel.: +420 246 083 321

odhlašování obědů a docházky:

trida-broucci@email.cz

Provozní doba: 6.30 - 17.00 hodin

fotogalerie

JESENICE | VČELKY

Tel.: +420 246 083 322

odhlašování obědů a docházky:

trida-vcelky@email.cz

fotogalerie

Tel.: +420 246 083 341 

odhlašování obědů a docházky:

kamarad.zabicky@seznam.cz

ZDIMĚŘICE | ŽABIČKY

fotogalerie

Tel.: +420 246 083 342 

odhlašování obědů a docházky:

kamarad.kuratka@seznam.cz

ZDIMĚŘICE | KUŘÁTKA

fotogalerie

Provozní doba: 6.30 - 17.00 hodin

Provozní doba: 6.30 - 17.00 hodin

Provozní doba: 6.30 - 17.00 hodin

bottom of page