top of page

O NÁSNa co se často ptáte.

Co potřebuje dítě ve školce:

 • pohodlné oblečení (tepláky, legíny, tričko, sukni), NE punčocháče pod tepláky

 • přezůvky s pevnou patou (klasické bačkorky), NE pantofle ani crocs obuv!

 • převlečení na ven (staré tepláky i boty) a ponožky, v létě kloubouk, čepici

 • náhradní spodní prádlo, triko, legíny nebo tepláky

 • pláštěnku a holinky

 • pyžamo, pokud bude dítě spinkat​

 • plyšáčka, pro jistější vstup do nového prostředí
  (jiné hračky jsou ve školce nepřípustné) viz ŠŘ - Dokumenty

 

                                       Všechny věci musí mít dítě čitelně a viditelně podepsané!        

                                    
broucci02.jpeg

JAK PŘIPRAVIT DÍTĚ NA VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

Důležitá je podpora před a během adaptačního období a ta stěžejně stojí na spolupráci rodiny a školy. Společně mají dítěti poskytovat vhodné zázemí, vnímat případné problémy dítěte, hledat optimální řešení.​

 • Adaptační program v MŠ trvá maximálně tři měsíce po nástupu dítěte do MŠ (září, říjen, listopad). Což je zároveň i délka zkušebního pobytu dítěte MŠ. Cílem je minimalizovat adaptační problémy. Rodiče během této doby komunikují kdykoli s pedagogy a řeší individuální adaptační problémy dítěte. Dítě přichází do nového prostředí, seznamuje se s režimem v mateřské škole, budovou, zahradou, dětmi a zaměstnanci školy. Všichni máme zájem, aby vše probíhalo nenásilně a pozvolně pro všechny zúčastněné strany. Dítě tak získá pocit důvěry a bezpečí. Klademe však také důraz na bezpečné chování a dodržování třídních pravidel.

 • První dny by dítě mělo v MŠ pobýt kratší čas a seznamovat se tak se školkou postupně. Další dny je vhodné docházku přizpůsobit chování dítěte, osvědčený postup je, že rodiče nechají dítě ve školce pouze na kratší čas (2-3 hodiny). Dítě v raném předškolním věku nedokáže vnímat čas tak, jako dospělý a pozvolné prodlužování chvilek bez rodičů je vhodným přístupem. Za nevhodný se při nástupu do školky považuje dlouhý pobyt dítěte se spaním a vyzvednutím před koncem provozní doby zařízení.

 • Nejtěžším okamžikem je ranní loučení, kdy se mnoho dětí (ale i rodičů) poddává emocím. Dle zkušeností učitelek mateřské školy po vstupu do třídy většina plačících dětí přestává plakat, "utřou poslední slzičku" a bezproblémově se zapojí do denního režimu. Pokud trvá neutišitelný pláč, tak samozřejmě rodiče kontaktujeme.

 • Dítě motivujte před nástupem do MŠ například tím, že si budete povídat o nových kamarádech, že se školkou bude jezdit na výlety a naučí se celou řadu zajímavých věcí. O školce mluvte vždy hezky, aby dítě MŠ vnímalo pozitivně a nevytvářelo si zbytečnou bariéru. 

 • Na vstup do MŠ se těšte společně s dítětem, nechte si vyprávět na co je zvědavé, ujistěte dítě, že ve školce není "odloženo" a že se pro něj včas vrátíte. 

Co by mělo umět dítě při nástupu do mateřské školy.

 

1) Alespoň částečně se svlékat a oblékat.

Na procházku se chodí každý den, kromě dnů s extrémními teplotami a dnů s velmi nepříznivými podmínkami. Což znamená téměř každý den obléknout cca 28 dětí. Každý rodič ví, jak náročné je obléci jedno dítě při zimních měsících, kdy je nutno dát spodní košilku, triko, punčošky (pro děti katastrofa) a další vrstvy konče zimní čepicí, šálou, rukavicemi (velmi oblíbené jsou prstové, do kterých se neumějí obléci ani s pomocí). Proto je velmi důležité, aby i tříleté dítě umělo alespoň základy samo. Nazouvání bot, zapínání knoflíků, zavazování tkaniček není nutné umět.

2) Sedět po dobu jídla u stolečku, používat lžíci a pít z hrnečku nebo ze skleničky.
U oběda má dítě nalitou polévku u stolu, odnáší prázdný talíř. Pro hlavní jídlo si děti chodí sami. Při stolování musí dítě zvládnout sedět na místě a nepobíhat po místnosti. Děti jedí samostatně, v případě potřeby jim paní učitelka jídlo nakrájí. V případě, že dítě nechce jíst, není nuceno. 

3) Používat toaletu.
Z hygienických důvodů nelze dítě s plenkami přijmout. Dítě musí umět samo rozpoznat, kdy potřebuje jít na WC, samo se umět svléci. Hygiena je ve školce velmi důležitá, proto se na ní klade velký důraz. Samozřejmě není vůbec žádná výjimka, když se tříleté dítě v MŠ počůrá.


4) Umývat si ruce a utírat se do ručníku.
Dítě by mělo být navyklé umývat si ruce nejen po použití toalety, ale i před jídlem a po jídle.

 

5) Setrvat s činností 5 až 10 minut.
V mateřských školách si děti pouze nehrají, ale s paní učitelkou i zpívají, zkoušejí divadélka na besídky, či malují, vyrábějí a cvičí. Proto je nutné, aby i malé dítě umělo alespoň pět minut u nějaké věci setrvat. Dítě nesmí úmyslně ubližovat ostatním dětem, ničit hračky apod. Musí reagovat na pokyny paní učitelky.

6) Chodit po schodech s přidržováním se zábradlí.
Dítě musí umět chodit po schodech střídáním nohou. Celá třída v dopoledních hodinách chodí na procházku po okolí, dítě musí ujít ve dvojici naplánovanou trasu. 

 

7) Snažit se uklízet hračky.
Každá hračka má ve školce své místo. 

10) Pozdravit, požádat, poděkovat.
Při příchodu do třídy dítě zdraví paní učitelku. Totéž při odchodu domů. Dítě se ve školce učí slušnému chování.

8) Být zvyklé na to, že maminka se vzdálí a zase se vrátí.
Dítě po určité době pochopí a zvykne si na to, že tráví čas v mateřské škole.

 

9) Reagovat na pokyn - přijít, podat, počkat, sednout si.
I malé dítě musí mít nějakou autoritu a respekt k dospělému člověku. Je nutné, aby dítě reagovalo na pokyny učitelky, vždy jde o bezpečnost všech dětí. 

Určitě mnohé z výše uvedeného vaše dítě naprosto bez problémů zvládá, ale některé návyky si ještě bude muset upevnit. Čím dříve začnete vše dolaďovat, tím bude Vaše dítě ve větší pohodě, až začne navštěvovat školku. Pokud se váš potomek nestačí něco naučit, anebo mu to prostě nepůjde tak, jak byste si představovali, určitě se tím nijak nestresujte, ale v úsilí a pravidelnosti při zvládání potřebných dovedností a návyků nepolevujte. Důležité je, aby se dítě do mateřské školy těšilo.

A co dělat, když se dítě nenaučí vše včas?

bottom of page