top of page

O NÁSO mateřské škole

Začal nový školní rok. Děti, které půjdou do školky poprvé, se trochu těší a trochu mají strach, co je tam čeká. Stejně jsou na tom rodiče, se smíšenými pocity povedou svoje dítko do školky, do velkého kolektivu a neví, zda to všichni bez problémů zvládnou.


Proto jsme tady ve školce Kamarád my, pedagogové, abychom Vaši nejistotu hned v prvních dnech proměnili v jistotu, že nám všem záleží na tom, jak se děti cítí. Chceme, aby adaptace na nové prostředí proběhla pozvolna, v klidu a ve spolupráci s Vámi, s rodiči. Máme všichni stejný cíl - spokojené dítě ve školce. Celý rok se snažíme jako kolektiv zaměstnanců vytvořit příjemné a vstřícné prostředí. 


Kladu důraz na komunikaci s rodiči a mám zpětnou vazbu, že se nám toto daří a velice si toho vážím. Krásné a dojemné loučení s předškoláky je vždy důkazem, jaké vazby s rodiči a dětmi jsme si vytvořili.

Veškeré prostory jsou záměrně vymalované na bílo, abychom prosvětlili školku, ale zároveň jsme tím chtěli i vyjádřit naší filozofii. To, co naše školka chce představovat je ve smyslu tabula rasa, kdy dítě je pro nás čistý, bílý nepopsaný list, když přichází do školky. Společně s Vámi, na něj začínáme "psát". Jsme jeho průvodci ve světě, učíme ho, pomáháme a jdeme mu příkladem.


Chceme vytvořit důvěrné a bezpečné místo pro vzdělávání Vašich dětí. Naše vize je školka, kde se dítě cítí dobře, těší se na svoje paní učitelky a ostatní děti. Naprosto zásadní je Vaše důvěra. Denně nám svěřujete to nejcennější, své dítě. Pokud bez obav budete odcházet do zaměstnání a budete vědět, že děláme maximum pro Vaše dítě, je to pro nás nejlepší zpětná vazba, kterou chceme naplňovat. 

kruh.png

Na pohodovou atmosféru ve školce, kterou spolu s Vámi každé září začínáme vytvářet se vždy moc těšíme. Je také důležitý respekt a otevřená komunikace, aby spolupráce rodiny a školy mohla fungovat. Věřte, že se snažíme a na prvním místě budou vždy děti, vždyť školka je tu právě pro ně! Všichni chceme pracovat v radostném, podnětném a vstřícném prostředí. Naše vize je rozvíjet zdravé sebevědomí dětí a proto s námi pojďte uzavírat kruh: spokojené dítě = spokojený rodič = spokojená učitelka.


Děkuji předem za spolupráci, za Vaši důvěru.

 

Za kolektiv zaměstnanců MŠ Kamarád,

Bc. Zdeňka Gabrielová, ředitelka

bottom of page