top of page

O NÁS

MŠ KAMARÁD se skládá ze 4 tříd, které se nacházejí na dvou adresách.

Broučci a Včelky
jsou v Jesenici

Kuřátka a Žabičky
jsou ve Zdiměřicích

"Co je za den? " zeptal se Pú. " Je dneska, " řeklo prasátko. " Můj oblíbený den, " řekl Pú. ...... aby každý den, byl ten nejoblíbenější! Historie
MŠ KAMARÁD má sídlo v ulici Vestecká 1300 v Jesenici 252 42, kde  3. 9. 2012 byla zahájena vlastní montovaná stavba. Dne 6. 11. 2012 byla zapsána nová příspěvková organizace obce Jesenice pod názvem Mateřská škola KAMARÁD.  26. 11. 2012 byla MŠ otevřena celkem až pro 56 dětí. O dva týdny později byla otevřeno odloučené pracoviště mateřské školy ve Zdiměřicích, v ulici Ke Kapli 188, kde v pronajatém objektu rodinné vilky jsou vytvořeny optimální podmínky pro předškolní vzdělávání. Budova školky ve Zdiměřicích je zasazena v klidném prostředí uprostřed veliké zahrady s potřebným vybavením a zázemím s maximálním možným počtem až 53 dětí. V listopadu roce 2022 slavíme 10 let od otevření obou pracovišť MŠ Kamarád.

 

Filozofie
Filozofií naší školy je rozvoj samostatné a zdravě sebevědomé osobnosti. Osobnostně orientovanou výchovou s individuálním přístupem chceme vést děti k samostatné a tvořivé hře s experimentováním, kdy se děti učí vlastním prožitkem. Prosociální zaměření MŠ KAMARÁD má učit děti rozvíjet mezilidské vztahy, komunikovat, vyjádřit svá přání a touhy a připravit se na další vzdělávání.


Mateřská škola Kamarád vychází ze školního vzdělávacího programu: Hrajeme si a učíme se pro život (text ŠVP zde). Prosociální zaměření označuje cestu, na kterou se děti vydávají a společně objevují svět. Mateřská škola Kamarád neznamená jen prázdné slovo kamarád, ale snažíme se najít cestu k sobě navzájem, nacházet přátelství, naučit se respektovat sami sebe i ostatní kolem, učit se novému, nepoznanému, s ostatními spolupracovat, dokázat porozumět sobě, druhým i okolnímu světu. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy chceme směřovat k tomu, aby zde bylo dítě spokojené, odcházelo domů s hezkými zážitky a druhý den se těšilo na zážitky nové.

Cíle

Rádi bychom postavili naše činnosti na vzájemné spolupráci MŠ, rodičů a dětí. Chceme společně s rodiči položit pevné základy, na kterých bude dítě stavět a čerpat v dalších obdobích svého života. Naším přáním je společně vychovat generaci dětí, které bude záležet na fyzickém a duševním zdraví člověka. Chceme dětem přirozeně vštěpovat úctu ke všem lidem, úctu k přírodě a pomáhat jim budovat zdravé sebevědomí. Naší prioritou je vytvořit takové prostředí, kde se každý bude cítit bezpečně, prostředí, kde bude dětem poskytována atmosféra rodinné pohody, jistoty a důvěry. Naší snahou je rozvíjet u každého dítěte všechny jeho předpoklady pro jeho osobnostní růst.

Oslava 10 let MŠ Kamarád

Erasmus
Naše mateřská škola je od školního roku 2023/24 součástí konsorcia, které v rámci Erasmu navštíví několik zemí EU, kde budou naši pedagogičtí pracovníci sdílet zkušenosti, navazovat kontakty a pozorovat práci kolegů pedagogů pro obohacení své práce a praxe.
V projektu Erasmus budeme několik příštích let a např. v tomto školním roce vyjedou naše paní učitelky do Estonska a Finska.
Velmi se na zahraniční sdílení těšíme a rádi se podělíme o naše zkušenosti a postřehy, abychom mohli s dalšími mateřskými školami porovnávat a komunikovat nové poznatky v pedagogické práci.

                                                                                                                                                             Bc. Zdeňka Gabrielová, ředitelka MŠ Kamarád

 

bottom of page